یادم هستی

سالهاست دوستمو ندیدم  دلم براش خیلی تنگ شده تنگ که چه عرض کنم امشب بعد مدتها بهم زنگ زد و خیلی زود خداحافظی کرد حتی صبر نکرد بگم چقد دلم براش تنگ شده خوشحالم. امیدوارم اون خوشحال باشه که با من حرف زده.یادهمه شون بخیر کاش .......کاش

 یاد اینجمله جلیل جبران افتادم  

اگر از دوست خود جدا شدی، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمگین گردی، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد......

تنبل* 

/ 0 نظر / 7 بازدید