تلفن همراه یا خانواده

اگر آنگونه که با تلفن همراهتان برخورد می‌کنید با خانواده‌تان برخورد می‌کردید،
اکنون خوشبخت‌ترین فرد دنیا بودید!
اگر هر روز شارژشان می‌کردید…!
باهاشون در روز از... همه بیشتر صحبت می‌کردید
پای صحبت‌هایشان می‌نشستید.
پیغام‌هایشان را دریافت می‌کردید.
پول خرجشان می‌کردید.
برایشان زیور آلات تزئینی می‌خریدید!
دورشان یک محافظ محکم می‌کشیدید!
در نبودشان احساس کمبود می‌کردید!
حاضر نبودید کسی نزدیکشان شود حتی…!
مطالب خصوصی‌تان را به حافظه‌شان می‌سپردید!
همیشه و همه جا همراهتان بودند حتی در اوج تنهایی!
و اگر همیشه همراه اولتان بودند…
با داشتن یک خانواده خوب و مهربان هیچ کس تنها نیست!
در ضمن اضافه می‌کنم الان هم که گوشی‌ها لمسی شده،
اگر همانقدر که گوشی رو لمس می‌کنید خانواده‌تان را نوازش کنید
کلی خوشبخت می‌شوید
اگر آنگونه که با تلفن همراهتان برخورد می‌کنید با خانواده‌تان برخورد می‌کردید،
اکنون خوشبخت‌ترین فرد دنیا بودید!
اگر هر روز شارژشان می‌کردید…!
باهاشون در روز از... همه بیشتر صحبت می‌کردید
پای صحبت‌هایشان می‌نشستید.
پیغام‌هایشان را دریافت می‌کردید.
پول خرجشان می‌کردید.
برایشان زیور آلات تزئینی می‌خریدید!
دورشان یک محافظ محکم می‌کشیدید!
در نبودشان احساس کمبود می‌کردید!
حاضر نبودید کسی نزدیکشان شود حتی…!
مطالب خصوصی‌تان را به حافظه‌شان می‌سپردید!
همیشه و همه جا همراهتان بودند حتی در اوج تنهایی!
و اگر همیشه همراه اولتان بودند…
با داشتن یک خانواده خوب و مهربان هیچ کس تنها نیست!
در ضمن اضافه می‌کنم الان هم که گوشی‌ها لمسی شده،
اگر همانقدر که گوشی رو لمس می‌کنید خانواده‌تان را نوازش کنید
کلی خوشبخت می‌شوید
/ 2 نظر / 15 بازدید
رها

اره واقعا ای کاش میتونستیم خیلی قشنگ بود دوست داشتی به من هم سر بزن دوست مجازی [گل][گل]