میرزا کوچک خان

11اذر سالروز شهادت میرزاکوچک خان جنگلی است نود سال از انروزبرفی میگذرد اینقدر پاکی بودی که فقط سفیدی برف توانست تورا در بربگیرد و چقدر دشمن احمق و ترسو بود که فکر میکرد بابریدن سرت ان هم از یک جان بر روح می تواند  روح و یادت را از ما بگیرد 

شجاعتت ازادگی و جوانمردیت هنوز هم زبان زد ماست برای ما هنوز هم تو کوچک خان بزرگی ................

             

/ 0 نظر / 16 بازدید