بوی عید

بوی گل نرگس؟
ــ نه،
که بوی خوش عید است!
شو پنجره بگشا،
که نسیم است و نوید است...
رو، خار غم از دل بکن، ای دوست، که نوروز
هنگام درخشیدن گل های امید است.
بر لاله ی از برف برون آمده بنگر،
چون روی تو،
کز بوسه ی من سرخ و سفید است.
با نُقل و نبیدم نبود کار، که امروز
روی تو مرا عید و لبت نقل و نبید است.
گر با دل خونین، لب خندان بپسندی،
با من بزن این جام ، که ایّام، سعید است
مشیری 
/ 0 نظر / 7 بازدید