دوست

تو دنیا که داره با سرعت نور به سمت بی رحمی تنهایی پیش میره یه دوست خوب داشتن یه نعمت یه  نواوری جدید محسوب میشه>>؟یکی که  بتونه چشم بسته حرفای چشمت تو بخونه یه دوست که تو دنیا امروز یه خلوتگاه امن برای تنهایی ادم بشه.

دوست خوب داشتن نعمت اما گاهی باید یاد بگیرم چه جوری دوستامونو نگه داریم   شاید  مسله اصلی  اینجا باشه که چه جوری میشه دوست پیدا کرد چه رابطه اسمش دوستیه  ؟؟؟فکر میکنم هر کسی یه راه حلی برای دوستی داره. تو همه چیز صداقت پاکی مهمه و تو رابطه قشنگی مثل دوستی فکر کنم   صداقت پاکی  جایگاه خاصی دارند بهتر تمام ادما دنیا دوست بداریم و تنها با کسایی دوست باشیم که ما رودوست دارن/امیدوارم دوستای خوبی برای دوستامون باشیم

/ 0 نظر / 16 بازدید