خداحافظ سال که رفت

بهانه تراشیدن برای مثلا خوشبختی

خدا حافظ
دلخوشی،سرخوشی،عصر گردی های بیخودی

خدا حافظ
دعاهای آخر شب ، فال حافظ
فکر 'او' کشی ، نه خود کشی

خدا حافظ
خسته شدن ، تمام شدن ، کنده شدن
ساده شدن ، بازبچه شدن ، درمونده شدن
باز عاشق شدن

خدا حافظ
گلو ی فشرده شده
قلب نزده
رویای باز شدن دری که هیچ وقت
زده نشده

خدا حافظ
دل های هزار دلبری
دلبران رابطه ای سرسری
تنهایی ، بی تنهایی ، دربه دری

خدا حافظ
جمعه ی تا همیشه تکرار شدنی
مثل تنهایی من
تمام نشدنی

خدا حافظ
عمر من ، لب خند من ، درد من
خدا حافظ
/ 0 نظر / 13 بازدید