هفتم تیر

سالها پیش افرادی  که دم از انسانیت حقوق بشر می زدنند و میزنند تمام شهامت جسارت حقیرانه خود را در کیفی در حزب جمهوری جا گذاشتن و از دور نظاره گر بودند واقعا چیزی بدست اوردند شاید خوش بینانه اندکی عذاب وجدان.....اما این را بدانند ایران ماندنیست ان هم از جنس بهشتی و رجایی ها .......  

در 7تیر 1360 هراسان روزگار با بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری  باعث شهادت بهشتی 72 دو تن از یارانش شدند که  4وزیر 27 نماینده مجلس از جمله شهدا این واقعه تلخ بودند اما یادشان در خاطر ایرانیان ماندگار است 

سالروز بمب گذاری حزب جمهوری و عروج مردان که جز شهادت چیزی لایقشان نبود بر همه رهروان راهشان تسلیت باد  

 تنبل*

/ 0 نظر / 8 بازدید