امام

انسانهای بزرگ حتی اگر قرنها از نبودشان بگذرد باز هم جالی خالیشان احساس می شود .......سالروز اخرین نفس های زمینی خمینی کبیر بر ازاد اندیشان با ایمان خط روح الله تسلیت باد..ایمان دارم اکنون  در دنیایی بهتر از دنیایی زمینی ما زیست می کنی .پس  امام مهربان برایمان دعاو مغفرت از معبود طلب کن ..............................

/ 0 نظر / 5 بازدید