ماه پیامبر

ماه شعبان ماهی که با  اعیاد فراوان شادی برای مسلما نان به ارمغان میاره  دعاهای  ماه شعبان پر از پند حکمت امرزش است اگه جای تو دعا دلتون خندید یادی از تنبل هم بکنید بیان همه دعا کنیم  و خدا رو شکر .............

                                                اعیاد شعبانیه براتون پراز امرزش و شادی باشه

     

   تنبل* 

/ 0 نظر / 6 بازدید