نون زحمت نوش جونت

روز کارگر مبارک خدایا هیچ کارگری شرمنده خانوادش نکن 

 

شب به شب
تنی خسته را از لباسی خاکی میکشد بیرون
می‌ خواباندش بر زمینی‌ سرد و سخت
و روحش را میفرستد به رویا
بی‌ دغدغه ی فردا و فرداها...
بی‌ خیال خالی‌ جیبش
بی‌ تعهد به سفره‌ای که خوابِ نان می‌‌بیند
روحش را میفرستد به یک تابستانِ طولانی‌
بهانه نمیدهد
به دست مردی که روی دردِ استخوانش خوابیده
و فکر می‌کند
این خانه تاریک ... خانه ی من است ؟؟
این خمیده شبح ... سایه ی من؟؟
.....
روزِ جهانی‌ کارگر بر زنان و مردانِ زحمت کشِ ایران زمین گرامی‌ باد

نیکی‌ فیروزکوهی

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
رهـــا . ح

اهنگت حالمو خوب کرد موفق باشی دوست عزیز