فرصت

شاید  نمی تونیم امسال  به دوستانمون یا اطرافیانمون تولد شون تبریک بگیم اما تو دنیا امروز  نتونستن گفتن یه تبریک  خالی خیلی باور کردنی نیست گاهی میشه با یه پیام یا جمله ای روزای خوب باهم بودن به کسایی که یه روز دنیایی رو با هشون داشتیم یاداور بشیم         

تنبل*

/ 0 نظر / 9 بازدید