ماه خدا

تو این شب روزهای قشنگ رمضان همدیگر دعا کنیم بهم کمک کنیم مهربانی رواج بدیم دوستی ها رو بهانه کنیم برای دیدم همدیگه ..............خدا تو این ماه من و تو یه جور دیگه نگاه میکنه پس بهترنیم باش برای خالقت .................

/ 0 نظر / 21 بازدید