جای خالی

حرف از فوتبال زدیم جای خالی ناصر  خان حجازی احساس شد  روحش شاد  برای خانوادش یه دریا صبر از خدا میخوام                                                                                                                                                                    

تنبل

 

/ 0 نظر / 6 بازدید